Raportari ANPM

Green24 se poate ocupa pentru dumneavoastra de intocmirea rapoartelor catre Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului

Potrivit legislatiei privind regimul deseurilor, toate societatile economice au obligatia de a tine evidenta deseurilor generate si de a depune o serie de rapoarte specifice catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in functie de activitatea desfasurata, cu frecvente lunara, semestriala sau anuala,

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) asigura respectarea prevederilor specifice privind gestionarea deseurilor pentru siguranta si protectia sanatatii populatiei si a mediului. Aceasta se afla in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are atributii in implementarea legilor si politicilor de mediu la scara nationala si locala precum si de raportare catre Agentia Europeana de Mediu.

Gestionarea corecta a deseurilor comporta caracter obligatoriu si se realizeaza prin valorificarea eficienta a deseurilor plecand de la colectarea separata a cel putin urmatoarelor categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri, fiecare avand un grad specific de periculozitate.

Green24 va pune la dispozitie serviciile de colectare a datelor necesare redactarii rapoartelor specifice, intocmirea acestora si depunerea lor catre institutiile de stat, respectand termenele legale.

Raportarile catre ANPM prevazute de lege sunt :

  • Raportarea lunara, trimestriala sau semestriala a deseurilor generate, conform autorizatiei de mediu sau a legislatiei
  • Raportare in SIM a deseurilor generate si / sau colectate
  • Raportarea semestriala a uleiurilor uzate
  • Raportarea anuala la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hartie
  • Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru anul anterior
  • Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate
  • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii)
  • Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru protectia mediului

Raportari in SIM

Pentru o colectare si transmitere mai eficienta a raportarilor, ANPM a dezvoltat o platforma online “eform”, constand intr-un formular online de inregistrare numit Sistemul Integrat de Mediu (SIM) accesibil la www.raportare.anpm.ro . Astfel ca urmare a propunerii venite din partea Comisiei Europene adresata tarilor membre UE si a anuntului ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului), incepand cu data de 10 aprilie 2013, toti operatorii economici / persoanele fizice care solicita eliberarea sau revizuirea actelor de reglementare trebuie sa o faca pe formatul clasic – pe hartie dar si in formatul electronic, online, prin intermediul SIM – Sistemul Integrat de Mediu. Tot aici se vor transmite si datele / raportarile de mediu pentru toate domeniile: Substante Periculoase, Deseuri, Biosecuritate, Dezvoltarea Durabila, Emisii Industriale, Reglementari (avize, acorduri, autorizatii), Sol / Subsol s.a.

Obligatia de raportare in SIM o au toti generatorii de deseuri persoane juridice, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, operatorii economici autorizati in vederea desfasurarii activitatilor de colectare / tratare / valorificare / eliminare a deseurilor, operatorii de salubritate, administratia publica locala, s.a.

Inregistrarea se face individual, pentru fiecare punct de lucru / amplasament al operatorului economic. Accesand link-ul https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public se poate incepe procedura de inregistrare, in urma careia se vor obtine datele de autentificare (combinatie unica de User si Parola) cu ajutorul carora operatorii se vor autentifica ulterior. Ca masura de securitate si confidentialitate, SIM va obliga operatorul economic sa-si modifice parola, la un anumit interval de timp.

Raportarile de mediu din SIM se vor face online atunci cand Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau Agentiile Judetene de Protectie a Mediului vor transmite un e-mail operatorilor, aducandu-le la cunosinta ca sesiunea de raportare s-a deschis, acestea putand fi introduse in SIM pana la termenul limita impus de autoritatea de mediu. Orice modificare sau adaugire dupa acest termen se poate face doar prin transmiterea unui mesaj la suportsim@anpm.ro sau apeland telefonic Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Pentru a introduce o raportare de mediu, dupa autentificare, operatorul economic va transmite o cerere de acces pentru acel formular (de exemplu: completarea raportarii de catre generatorii de deseuri.), fara de care nu se poate face inregistrarea datelor din raportarea respectiva. Aceasta se acceseaza urmand pasii: Profil -> Cereri cont acces -> Deseuri -> PRODDES (Colectarea de date privind generarea si gestionarea deseurilor).

Nerespectarea obligatiilor de raportare ANPM, conform termenelor specificate de lege, duce la sanctiuni de pana la 1000 lei pentru persoanele fizice si de pana la 20 000 lei pentru persoanele juridice.

Cererile privind detalii si informatii suplimentare se pot obtine la adresa de mail suportsim@anpm.ro.

Green Environment Support pune la dispozitia clientilor sai serviciul privind inregistrarea si actualizarile necesare in SIM ca parte integranta din abonamentul lunar. Veti avea astfel garantia ca toti pasii sunt parcursi corect in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazul in care platforma sau termenele de raportare sufera modificari noi vom fi cei care ne vom ocupa de contul dumneavoastra si va vom tine informati.

Contact Us