Acord de mediu

Ce este un Acord de Mediu?

Un Acord de Mediu este un act administrativ emis de către Agenția Națională de Protecția Mediului (ANPM), solicitat înainte de începerea realizării unui proiect, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului ce trebuie respectate în cadrul proiectului respectiv.

La ce folosește un Acord de Mediu?

Obținerea acestui Acord de Mediu este obligatorie înaintea demarării oricărui proiect public ori privat sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului, fiind necesară în anumite cazuri, identificarea si evaluarea impactului asupra mediului prin parcurgerea etapelor prevăzute în legislație.

Acordul de Mediu este valabil pe întreaga perioadă a punerii în aplicare a proiectului.

Transferul Acordului de Mediu către o altă societate se poate face dacă noul titular implementează proiectul în aceleași condiții pentru care a fost emis Acordul de Mediu.

Acord de Mediu – Sancțiuni

Cele mai importante și frecvente penalități aplicate agenților economici care dețin acte de reglementare sunt următoarele:

  1. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au, de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  2. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de către persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  3. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  4. Pentru nerespectarea de către titularii activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare, din punct de vedere al protecției mediului, de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de protecția mediului, în derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsă între 7.500 și 15.000 lei pentru persoane fizice, și între 50.000 și 100.000 lei pentru persoane juridice.
  5. Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
  6. Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu. Ultimele doua acțiuni (pct. 5 si 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.
  7. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației/autorizației integrate de mediu, se sancționează cu amendă între 50.000 lei si 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Contact Us