Aviz de mediu

Ce este ?

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

La ce folosește?

Avizul de Mediu trebuie obținut în situația elaborării planurilor urbanistice solicitate în certificatul de urbanism: PUD, PUZ si PUG (Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic General) și atestă faptul că proiectul propus este în acord cu legislația de mediu în vigoare.

Solicitarea si obținerea Aviz Mediu pentru planuri și programe este obligatorie, iar Avizul de Mediu obținut este valabil pe toată perioada implementării planului sau programului.

În cazul în care se dorește transferul unui aviz de mediu, aveți nevoie de elaborarea în formatul precizat în legislație a unei justificări (cerere motivată) având la bază o serie de documente și declarații.

Sancțiuni

Nerespectarea restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei și a atmosferei, prevăzute de actele normative în vigoare se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Contact Us