Aviz de gospodarire a apelor

În vederea execuției și/sau funcționării și/sau exploatării lucrărilor pe ape sau care au legătura cu apele, operatorii economici sunt obligați să obțină o serie de documente în funcție de natura lucrării: avizul, autorizația și/sau notificarea pentru gospodărirea apelor.

Autoritatea responsabila cu emiterea acestor acte normative este Administratia Nationala „Apele Romane”, sau subdiviziunile acesteia: Administratiile Bazinale sau cu Sistemele de Gospodarire a Apelor pentru fiecare judet, in functie de complexitatea lucrarilor.

Din punct de vedere legislativ, obtinerea actelor de reglementare in domeniul apelor este conditionata de Ordinul 828/2019 – privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Avizul de gospodărire a apelor

Este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru executia lucrarilor pe ape si/sau care au legatura cu apele in diferite domenii de activitate, incluzand obiective noi de investitii, retehnologizarea, modernizarea sau dezvoltarea unor instalatii sau tehnologii existente, etc.

Documentatia necesara in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor va cuprinde un set de documente/studii:

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal), se va specifica scopul investitiei, alegerea celor mai bune tehnici disponibile, dar si descrierea fluxului tehnologic;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

Autorizatia de gospodarire a apelor 

Este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru punerea in functiune sau exploatare noi sau pentru cele deja existente pe ape si/sau au legatura cu apele.

Documente necesare în vederea întocmirii documentației

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal);
  • Regulament de intretinere si exploatare
  • Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

Notificarea reprezinta un act de reglementare emis de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor (Administratia Nationala „Apele Romane”) in baza caruia operatorul economic care este beneficiarul lucrarilor poate sa execute sau sa puna in functiune anumite activitati pe ape si/sau care au legatura cu apele. Pentru aceste tipuri de activitati nu este necesara obtinerea Avizului sau a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

In vederea elaborarii documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiilor de gospodarire a apei, Green Environment Support colaboreaza cu firme ce detin acreditare eliberata de catre Ministerul Mediului.

Contact Us